Teoria i praktyka – praca z uczniem chorym przewlekle w szkole

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Anna Maliszewska, Anetta Grudzień

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 0

Liczba zapisanych osób: 0

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 184

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • organizacja pracy szkoły, edukacji i opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi
  • funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole i wsparcie społeczne
  • zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
  • dobrostan kadry jako element znaczący w budowaniu relacji z uczniem z chorobą przewlekłą

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o podstawowe przepisy i aspekty prawne i praktyczne
  • doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej