CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Łódzkie gra w szachy

Łódzkie gra w szachy

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy. Cele projektu: - dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi; - zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji; - wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „Łódzkie gra w szachy” W ROKU 2023/2024


KOMUNIKAT 01

#Łódzkie gra w szachy

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zapraszają nauczycieli do udziału w IV edycji projektu #Łódzkie gra w szachy, która skierowana jest do przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieżowych domów kultury z terenu województwa łódzkiego.

Cele projektu:

 • popularyzacja nauki gry w szachy wśród dzieci i młodzieży w województwie łódzkim,
 • wzmacnianie procesu edukacji matematycznej w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości: odpowiedzialności, koncentracji, intuicji,
 • wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej poprzez szachy,
 • wsparcie merytoryczne istniejących kół i grup szachowych oraz tworzenie nowych kół.

Działania w ramach projektu:

1.KURS PODSTAW NAUKI GRY W SZACHY - kurs dla początkujących nauczycieli - 75 godz., XII 2023 r. – i 2024 r. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli 50 placówek:przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieżowych domów kultury z terenu województwa łódzkiego.

Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor nauki gry w szachy. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi IT na Platformie Zoom i Moodle Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach.

W ramach kursu nauczyciele odbędą bezpłatny e-learningowy kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy. Nauczyciele otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy i ćwiczeń dla uczniów. Przedszkola/szkoły podstawowe/młodzieżowe domy kultury biorące po raz pierwszy udział w projekcie otrzymają pracownię szachową, tj.: 10 szachownic wraz z bierkami oraz szachownicę demonstracyjną. Po ukończeniu kursu nauczyciele rozpoczną zajęcia szachowe dla uczniów/wychowanków.

2. PAKIET DORADZTWA METODYCZNEGO dla nauczycieli uczących gry w szachy w ramach Projektu #Łódzkie gra w szachy

 • Konsultacje zbiorowe: 2 godz. tygodniowo, łącznie 20 godzin (zajęcia poprowadzi instruktor nauki gry w szachy). W ramach konsultacji będą poruszane następujące obszary: systemem rozgrywek, zadania i uprawnienia sędziego szachowego, Kodeks Szachowy, podstawowe przepisy turniejowe, podstawowe zasady metodyczne nauczania dzieci gry w szachy.
 • Rozszerzony kurs nauki gry w szachy w ramach samodoskonalenia (szkolenie na platformie Modlle CRE WŁ w Skierniewicach).

Zajęcia będą prowadzone od stycznia 2024 r. z wykorzystaniem narzędzi IT.

3. EVENTY SZACHOWE: LOKALNE ROZGRYWKI KÓŁ SZACHOWYCH

Uczestnicy projektu #Łódzkie gra w szachy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w turniejach szachowych organizowanych przez poszczególne Centra Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.

4. FINAŁOWY TURNIEJ KÓŁEK SZACHOWYCH

Turniej będzie podsumowaniem IV edycji projektu. W turnieju wezmą udział członkowie kółek szachowych, które powstały w ramach projektu #Łódzkie gra w szachy.

Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody i puchary. Informacje na temat zgłoszenia uczestników do turnieju oraz dokładna data i miejsce turnieju zostaną podane Państwu w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji udziela: Witold Stawski w.stawski@crepiotrkow.edu.pl

Wojewódzkim koordynatorem projektu jest dr Beata Krokocka - szachy@creskierniewice.edu.pl


KOMUNIKAT 02

KURS PODSTAW NAUKI GRY W SZACHY - dla początkujących nauczycieli

Na kurs zostało przyjętych 11 nauczycieli z 7 placówek:

Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

Szkoła Podstawowa im. A.F.Modrzewskiego w Trzepnicy

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i A. Ostrowskich w Silniczce

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i A. Ostrowskich w Silniczce

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Osoby przyjęte, zostały powiadomione mailowo. W przypadku zmiany osoby lub rezygnacji z kursu proszę o przekazanie informacji

Witold Stawski w.stawski@crepiotrkow.edu.pl


KOMUNIKAT 03

W ramach działań związanych z popularyzacją projektu #Łódzkie gra w szachy, proponujemy Państwu dwie dodatkowe formy szkoleniowe, na które rozpoczęliśmy nabór. Termin zajęć zostanie ogłoszony, gdy zbierze się odpowiednia liczba (ok. 10 osób) uczestników.

Kurs „Jak ciekawie uczyć grać w szachy dzieci w szkole podstawowej?” będzie prowadzony stacjonarnie w siedzibie CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

W programie kursu znajda się następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do nauki gry w szachy,
 • gry i zabawy przygotowujące do grania w szachy,
 • organizacja kółka szachowego w szkole.

Uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały edukacyjne.

Warsztaty metodyczne „Jak zorganizować i przeprowadzić turniej szachowy w szkole?” będą prowadzone stacjonarnie w siedzibie CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

W programie szkolenia znajda się następujące zagadnienia:

 • krótka historia szachów - droga królewskiej gry do Polski,
 • korzyści płynące z gry w szachy,
 • rodzaje i zasady organizacyjne turniejów szachowych,
 • organizacja turniejów w sieci,
 • oprogramowanie komputerowe do organizacji turniejów.

ZAPISY KURS DOSKONALĄCY>>>KLIKNIJ

ZAPISY WARSZTAT METODYCZNY>>>KLIKNIJ


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „Łódzkie gra w szachy” W ROKU 2022/2023


Podsumowanie trzeciej edycji projektu „Łódzkie gra w szachy” 30.05.2023 r.

Ponad 200 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z całego województwa wzięło udział w Turnieju szachów szybkich. Wydarzenie odbyło się 30.05.2023 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi i było podsumowaniem trzeciej edycji projektu „Łódzkie gra w szachy”, którego pomysłodawcą jest Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

"Łódzkie gra w szachy” to akcja finansowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego i realizowana we współpracy z Centrami Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Łodzi, Sieradzu, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Ideą projektu jest promowanie nauki gry w szachy w przedszkolach i szkołach w regionie. Zainteresowanie nim jest z roku na rok coraz większe. Do pierwszej edycji akcji zgłosiło się 49 przedszkoli i 112 szkół z województwa. W drugiej edycji projektu w kołach szachowych spotykało się 563 dzieci z regionu. Przeszkolono wtedy 72 nauczycieli. Natomiast w ostatniej edycji akcji kurs podstaw nauki gry w szachy przeszło 100 nauczycieli z 50 przedszkoli i szkół podstawowych. Odbył się także kurs uzupełniający. Był on skierowany do 100 nauczycieli z 50 przedszkoli i szkół podstawowych biorących udział w poprzednich edycjach „Łódzkie gra w szachy”.


27.04.2023 r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 2 odbyło się wydarzenie pod nazwą „Królewska roszada”. Celem spotkania była popularyzacja nauki gry w szachy wśród najmłodszych, kształcenie sportowego zachowania, kształcenie wyobraźni, pewności siebie, szacunku do przeciwnika i samego siebie, a także integracja środowisk szachowych z powiatu i promocja projektu "#Łódzkie gra w szachy". W wydarzeniu wzięli udział uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego oraz z regionu:

 • Przedszkole nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Przedszkole SPSK w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szkoła Podstawowa w Łękińsku
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szkoła Podstawowa w Szydłowie

Wydarzenie oficjalnie otworzyła Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Pani Iwona Buchalska oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, którzy przybliżyli założenia projektu "#Łódzkie gra w szachy". Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję obejrzeć inscenizację fragmentu rozgrywki szachowej w plenerze, tzw. żywe szachy”. Na uczniów w tym dniu czekało wiele atrakcji - oczywiście wszystkie związane były z grą w szachy. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się rozgrywka szachowa w formie zabawy zespołowej z wykorzystaniem szachów ogrodowych w plenerze. Ponadto pracownicy Centrum przygotowali dla uczestników prezentację książek o tematyce szachowej oraz pokaz druku 3D - szachy w trzecim wymiarze. Jednocześnie odbył się turniej szachowy błyskawiczny o Puchar Dyrektora Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego – „KRÓLEWSKA ROSZADA”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu.

Wyniki turnieju szachowego błyskawicznego

I miejsce – Oskar Mackenberg – Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim

II miejsce – Antoni Piotrowski – Szkoła Podstawowa w Szydłowie

III miejsce – Jakub Szewczyk – Szkoła Podstawowa w Szydłowie

wyróżnienie – Franciszek Męcina – Przedszkole SPSK w Piotrkowie Trybunalski


FILM - KLIKNIJ TUTAJ

GAMBIT KRÓLOWEJ - ROZGRYWKI SZACHOWE - 3.12.2022

PISZĄ O NAS - Portal ePiotrkow.pl Gambit Królowej odbył się w Piotrkowie


KOMUNIKAT 25.11.2022

Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu pn. „Gambit Królowej”, które odbędzie
się w dniu 3 grudnia 2022 roku w naszej siedzibie (Piotrków Tryb., ul. Wojska Polskiego 2)
o godzinie 10 00.

Impreza ma charakter edukacyjno-wychowawczy. Głównymi celami wydarzenia są: popularyzacja nauki gry w szachy wśród najmłodszych mieszkańców, kształcenie sportowego zachowania, kształcenie wyobraźni, pewności siebie, szacunku do przeciwnika i samego siebie, integracja środowisk szachowych z powiatu piotrkowskiego.

Impreza również będzie promować projekt pn. „Łódzkie gra w szachy”, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber.

W spotkaniu weźmie udział gość specjalny, arcymistrzyni szachowa, Pani Joanna Majdan.

Plan wydarzenia:

Godz. 10 00 – uroczyste otwarcie

Godz. 10 10 - prezentacja arcymistrzyni Pani Joanny Majdan

Godz. 10 40 – „Gambit Królowej” (rozgrywki w szachy – SYMULTANA na kilku stanowiskach
z arcymistrzynią Panią Joanną Majdan)

Około godz. 12 00 – podsumowanie

12 15 – wręczenie upominków, poczęstunek.

Turniej szachowy #łódzkiegrawszachy - 26.03.2024r.

Pełna relacja pod tym linkiem