CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Szkoły promujące zdrowie

Szkoły promujące zdrowie

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Koordynator rejonowy Piotrkowskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
Witold Stawski
kontakt: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl tel.: 44 649 65 66 w. 39