CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Wspomaganie

Wspomaganie

Zapraszamy do współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim w ramach wspomagania szkół i placówek. Ten rodzaj współpracy umożliwia dostosowanie formy i tematyki doskonalenia nauczycieli do potrzeb zdiagnozowanych przez szkołę/placówkę, a także indywidualny kontakt nauczycieli z ekspertami. Dzięki temu mogą Państwo podnosić jakość pracy szkoły w wybranych obszarach, a wiedza zdobyta podczas doskonalenia może być na bieżąco wdrażana do praktyki edukacyjnej.

Realizowane przez WODN wspomaganie szkół i placówek jest zgodne z zapisami prawa oświatowego i uwzględnia następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z dn. 29.11.2017 r., poz. 2203 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dn. 14.08. 2020 r., poz.1551)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 08.04.2019 r. poz. 652)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 06.06.2019 r., poz. 1045)

Wspomaganie obejmuje:

  • wspólną diagnozę potrzeb szkoły/placówki;
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki oraz zaplanowanie form wspomagania wynikających z diagnozy;
  • aktywną realizację doskonalenia zawodowego w oparciu o indywidualne i zdefiniowane potrzeby szkoły/placówki, wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań;
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian;
  • wspólną ewaluację, podsumowanie efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.

Pliki do pobrania

Zapraszamy do współpracy!