CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Anna Maliszewska

Anna Maliszewska

a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 37
Nauczyciel konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., nauczyciel dyplomowany matematyki. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorka wielu projektów w szkole i na terenie Piotrkowa Tryb., oraz powiatu m.in.: „Dnia Liczby PI”, „100 minut matematyki na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” oraz wielu konkursów i turniejów matematycznych. Organizatorka wielu akcji charytatywnych np.: zbiórki krwi, zbiórki karmy dla Schroniska „Zwierzak”, „Szlachetna Paczka”. Egzaminator z matematyki w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.