CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” - opcja dla szkół ponadpodst.

Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” - opcja dla szkół ponadpodst.

Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” - opcja dla szkół ponadpodst.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy poświęconej postaci Żołnierza Wyklętego działającego na terenie województwa łódzkiego - powiatu zamieszkania ucznia lub siedziby szkoły, do której uczęszcza, w jednej z podanych kategorii: - prezentacja multimedialna, - film, - krótka autorska praca literacka (np. esej, felieton, reportaż).

Czytaj więcej