CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy:
„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, której celem szczegółowym jest:
wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności
i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.
Głównym realizatorem projektu w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Działania i ich realizacja w ramach projektu wpisują się w odpowiedzialność Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Celem głównym projektu jest budowa systemu koordynacji i monitowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.
Celami szczegółowymi projektu są: dodatkowe wsparcie efektywnego wdrażania ZSU 2030 na poziomie wojewódzkim wpisującego się w dążenia do podniesienia jakości doradztwa
i poradnictwa zawodowego w województwie łódzkim oraz stworzenie skoordynowanego systemu doradców zawodowych w regionie.
Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji: Minister Edukacji i Nauki
Jednostka wspierająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji projektu: 02.01.2023 – 31.08.2026 r.


Seminarium dla doradców zawodowych realizujących zadania z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz dyrektorów szkół podstawowych pod hasłem: „Z dobrym doradcą w lepszą przyszłość- kompetencje miękkie w pracy szkolnego doradcy zawodowego”.

seminarium w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Termin realizacji: 15 lutego 2024 r.
Organizator: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb.
Miejsce: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul Wojska Polskiego 2.

Regulamin rekrutacji uczestników seminarium w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Zgłoszenia w formie elektronicznej - link

Zgłoszenia przyjmowane są od 17 stycznia 2024 r. do 26 stycznia 2024 r.


Konferencja dla doradców zawodowych pt.: "Lifelong Learning - coaching Twojej kariery"

konferencja w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Termin realizacji: 29 lutego 2024 r.
Organizator: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb.
Miejsce: Hotel Magellan*** Bronisławów, Żeglarska 35/31

Regulamin rekrutacji uczestników konferencji w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Zgłoszenia w formie elektronicznej - link

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 lutego 2024 r.

Agenda:
09:00 – 10:00 – przyjazdy uczestników, rejestracja, bufet kawowy, wręczenie pakietów konferencyjnych
10:00 – 10:30 – Inauguracja konferencji, wprowadzenie, powitanie gości - Iwona Buchalska- dyrektor CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.;
10:30 – 11:00 – wicedyrektor Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, profesor oświaty Halina Cyrulska- przedstawienie programu LLL;
11:00 – 11:45 – dr Dorota Nawrat- Wyraz- wystąpienie na temat doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością;
12:15 - 13:15 – lunch;
13:15 – 14:00 – dr Krystyna Lelińska- Zawody szkolnictwa branżowego Twoją przyszłością ; przykład programu komputerowego dla doradców zawodowych CoTeraz;
14:00 - 14:45 - dr hab. Czesław Noworol- wystąpienie na temat wybranych zagadnień diagnozy w całożyciowym doradztwie kariery;
14:45 - 15:30 - dyskusja, werbalizacja rekomendacji związanych z rozwojem doradztwa zawodowego do wykorzystania w poradniku dla szkolnych doradców zawodowych (moderacja- przedstawiciel CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.);
15:30 – 16:30 – obiadokolacja;
16:30- 18:00 - warsztaty- wymiana doświadczeń, opinii, wręczenie certyfikatów udziału w sieci współpracy doradców zawodowych, podsumowanie konferencji;(moderacja- przedstawiciel CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.)
18:00- transport*