CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Polityka jakości

Polityka jakości

Nadrzędnymi celami działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim są doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne oraz informacja pedagogiczna i wydawnictwo. Dążymy do zaspokojenia potrzeb naszych Klientów poprzez oferowanie usług najwyższej jakości oraz staranną, profesjonalną ich organizację. Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry Ośrodka oraz systematyczna ewaluacja satysfakcji Klientów. Dyrektor i Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązują się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz deklarują przestrzeganie polityki jakości realizowanej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015.