CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Sieci współpracy

Sieci współpracy

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi sieci współpracy i samokształcenia, które umożliwiają nauczycielom wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, dzielenie się dobrymi praktykami i uzyskanie wsparcia dydaktyczno-metodycznego. Sieci współpracy i samokształcenia tworzą zespoły nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego przedmiotu, problemu czy zagadnienia. Członkowie sieci przede wszystkim korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów. Członkowie sieci pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami, wymiany doświadczeń i dołączenia do WODN-owskich sieci współpracy i samokształcenia!

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

DLA NAUCZYCIELI i DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK

w roku szkolnym 2023/2024

L.p.

Nazwa sieci

Koordynator sieci

Kontakt

1.

Od teorii do praktyki: twórcze lekcje języka polskiego

Anetta Grudzień

a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl

2.

Żołnierze Wyklęci w praktyce nauczania szkolnego

Sebastian Wojtaś

s.wojtas@crepiotrkow.edu.pl

3. Nauczyciel jako mentor ... Iwona Przewoźnik

i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl

4.

Sympatycy psychologii

Dorota Laks

d.laks@crepiotrkow.edu.pl

5.

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli biologii doskonalących swój warsztat pracy

Piotr Chruściel

p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl

6. Kreatywne i aktywne świętowanie Dnia Babci i Dziadka Jolanta Piekarska, Magdalena Sadowska j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl, m.sadowska@crepiotrkow.edu.pl

7.

Piotrkowska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Witold Stawski

w.stawski@crepiotrkow.edu.pl

8. Eksperyment - nauczanie przez doświadczanie Anna Kosmwoska a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl
9. Skuteczne Wspomaganie Aldona Kacpura a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl
10. Wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w zespole klasowym Małgorzata Rucińska m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl
11. Aktywny nauczyciel WF Aldona Bąk a.bak@crepiotrkow.edu.pl