CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Sieci współpracy

Sieci współpracy

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunaslkim prowadzi sieci współpracy i samokształcenia, które umożliwiają nauczycielom wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, dzielenie się dobrymi praktykami i uzyskanie wsparcia dydaktyczno-metodycznego. Sieci współpracy i samokształcenia tworzą zespoły nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego przedmiotu, problemu czy zagadnienia. Członkowie sieci przede wszystkim korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów. Członkowie sieci pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami, wymiany doświadczeń i dołączenia do WODN-owskich sieci współpracy i samokształcenia!

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

DLA NAUCZYCIELI i DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK

w roku szkolnym 2022/2023

L.p.

Nazwa sieci

Koordynator sieci

Kontakt

1.

Sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli kontraktowych ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl

2.

Sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli stażystów ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl

3.

Sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl

4.

Sieć współpracy
i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl

5.

Nauczyciele katecheci

Izabela Mazurczyk

i.mazurczyk@crepiotrkow.edu.pl

6.

Koduj-My!Razem

Katarzyna Harlejczyk

k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl

7.

Sieć współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Dorota Laks

d.laks@crepiotrkow.edu.pl

8.

Sieć współpracy nauczycieli geografii

Joanna Bisaga

j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl

9.

Skuteczne wspomaganie

Aldona Kacpura

a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl

10.

Sieć dla nauczycieli historii

Sebastian Wojtaś

s.wojtas@crepiotrkow.edu.pl

11.

Praca z lekturą obowiązkową

Anetta Grudzień

a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl

12.

Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Anna Kosmowska

a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl

13.

Wsparcie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w zespole klasowym

Małgorzata Rucińska

m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl

14.

Matematycy dla siebie

Krzysztof Matczak

k.matczak@crepiotrkow.edu.pl

15.

Dzaiałania związane z realizacją programu "Łódzkie dwujęzyczne"

Konrad Chęciński

k.checinski@crepiotrkow.edu.pl

16.

Sieci współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli biologii doskonalących swój warsztat pracy

Piotr Chruściel

p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl

17.

"Nauczyciel Jako Mentor...."

Iwona Przewoźnik

i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl

18.

Piotrkowska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Witold Stawski

w.stawski@crepiotrkow.edu.pl

19.

Aktywny nauczyciel WF

Aldona Bąk

a.bak@crepiotrkow.edu.pl