CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - EDUKACJA, PARTNERSTWO, RYNEK PRACY 2023

EDUKACJA, PARTNERSTWO, RYNEK PRACY 2023

25 maja 2023 roku w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie konferencyjno-warsztatowe ,,EDUKACJA, PARTNERSTWO, RYNEK PRACY 2023” skierowane do dyrektorów szkół ponadpodstawowych, placówek edukacji, kierowników kształcenia praktycznego, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie składało się z dwóch części: konferencji i spotkania warsztatowego dla uczniów. Było okazją do popularyzowania modelu współpracy pracodawców ze szkołami oraz aktywnych działań na rzecz doradztwa zawodowego w celu dostosowania kształcenia do rynku pracy. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera.

Podczas konferencji byli obecni przedstawiciele instytucji państwowych m. in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji UM WŁ Halina Cyrulska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Trzaskacz, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Marek Kubiak, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu Bełchatowskiego Agnieszka Wasilewska, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz, kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Radosław Kaczmarek, a także dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, nauczyciele, pracodawcy oraz zaproszeni goście.

W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące prelekcje:

  1. Temat: Szkolnictwo zawodowe w województwie łódzkim – prelegent – Halina Cyrulska – Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  2. Temat: Uwarunkowania prawne dotyczące współpracy szkoły zawodowej z pracodawcą – prelegent Iwona Gawron – Wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
  3. Temat: Współpraca Dyrektora szkoły z przedsiębiorcą – prelegent – Lidia Łopusiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.
  4. Temat: Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników – prelegent Tomasz Zbrożek – Specjalista ds. kształcenia zawodowego i refundacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

W drugiej części spotkania uczestniczyła młodzież, dla której przygotowano warsztaty oraz spotkania informacyjne. Swoją działalność zaprezentowały następujące instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy, Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, Centrum Edukacji Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim oraz Biblioteka Pedagogiczna CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

W części warsztatowej wzięło udział ponad 115 uczniów z 4 placówek z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, a były to: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Temat współpracy pracodawców z placówkami edukacyjnymi jest cały czas aktualny. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji oraz rynku pracy spotkanie konferencyjno-warsztatowe już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

Piszą o nas:
Portal ePiotrkow.pl O rozwoju kształcenia zawodowego w CRE KLIKNIJ

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi KLIKNIJ

www.lodzkie.pl Kształcenie zawodowe drogą na rynek pracy KLIKNIJ

Piotrkowski24.pl „Edukacja, partnerstwo, rynek pracy 2023” – konferencja w Piotrkowie KLIKNIJ

Radio Ziemi Wieluńskiej „Edukacja, partnerstwo i rynek pracy 2023” – konferencja poświęcona szkolnictwu zawodowemu odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim KLIKNIJ

TVP 3 lodz.tvp.pl KLIKNIJ

piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl O rynku pracy i kształceniu zawodowym w CRE w Piotrkowie. Warsztaty dla nauczycieli i młodzieży KLIKNIJ