Naukowo - Karnawałowo

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Anna Maliszewska, Anetta Grudzień

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 14

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 121

Planowany miesiąc realizacji:

Termin: 19.01.2024 (piątek)
godz. 11:30
STACJONARNIE

Termin II spotkania: 26.01.2024 (piątek)
godz. 13:30
STACJONARNIE

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie aktywizujących i zindywidualizowanych metod nauczania języka polskiego i matematyki
  • przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny i innowacyjny
  • samodzielne tworzenie materiałów i ich prezentacja oraz wymiana doświadczeń
  • korelacja międzyprzedmiotowa

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania
  • pokazanie jak aktywizować ucznia do działania i rozwijać jego zainteresowania
  • doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej