Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Anna Maliszewska, Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 118

Termin: 14.12.2023 (czwartek)
godz. 13:30
STACJONARNIE

II EDYCJA SZKOLENIA
Termin: 02.10.2023 (poniedziałek)
STACJONARNIE
ZSP NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

I EDYCJA SZKOLENIA
Termin: 18.09.2023 (poniedziałek)
STACJONARNIE

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • korelacja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem wiadomości o Patronie Roku 2023 – Mikołaju
    Koperniku
  • przedstawienie aktywizujących metod nauczania ze zwróceniem uwagi na indywidualizację
  • przedstawienie zagadnień edukacyjnych dotyczących astronomii – wyznaczenie zegara słonecznego
  • przedstawienie zagadnień edukacyjnych dotyczących ekonomii – tworzenie gry karcianej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania
  • doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej i korelacji międzyprzedmiotowej
  • wymiana dobrych praktyk