Kreatywne dzieciaki – wprowadzenie do nauki przedmiotów przyrodniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 0

Liczba zapisanych osób: 0

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 166

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • metody aktywizujące stosowane we wczesnej edukacji przyrodniczej
  • rola edukacji przyrodniczej w życiu dziecka
  • zapoznanie z wyglądem oraz sposobem życia roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia
  • kształtowanie umiejętności obserwowania rzeczywistości przyrodniczej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak chęć niesienia pomocy potrzebującym
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania problemów przyrodniczych
  • uwrażliwianie na zło wyrządzane w przyrodzie