Sztuczna inteligencja w edukacji

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 40

Liczba zapisanych osób: 31

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 122

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • narzędzia i technologie AI w programie nauczania, aplikacje AI
  • rola AI we wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • ocenianie i informacje zwrotne w procesie oceniania
  • wpływ AI na motywację uczniów do nauki

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie wiedzy umożliwiającej prowadzenie działań związanych z nowatorskimi metodami nauczania
  • poznanie nowych metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych