Jak rozwijać w uczniach poczucie odpowiedzialności będące kluczem do odniesienia sukcesu w szkole i w życiu?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 95

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • organizacja pracy uczniów, praca z błędem i praca z pytaniami
  • metody wzmacniające odpowiedzialność uczniów w procesie uczenia się
  • rola nauczyciela w kształtowaniu odpowiedzialności ucznia za własne uczenie się
  • czynniki sprzyjające przejmowaniu odpowiedzialności przez uczniów w procesie uczenia się

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie wiedzy dotyczącej związków dydaktyki i pedagogiki w kontekście nauk społecznych
  • zdobycie wiedzy dotyczącej związków dydaktyki i pedagogiki z neurobiologią