Metody i narzędzia wspierające budowę własnego systemu postaw i wartości

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anetta Grudzień

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 72

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • pojęcie wartości, ich klasyfikacja, ewolucja filozoficznych systemów wartości
  • wpływ wychowawcy na budowę własnego, spójnego systemu wartości dzieci i młodzieży
  • wpływ środowiska i procesu edukacyjnego na budowanie systemu wartości dzieci i młodzieży
  • praktyczne przykłady ćwiczeń i struktur, propozycje scenariuszy zajęć, ćwiczenia praktyczne

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pozyskanie wiedzy o tym, jak budować zdrowy obraz siebie i kształtować postawy oparte na wartościach
  • zdobycie ciekawych pomysłów na zajęcia, kilka scenariuszy zajęć w obszarze pracy z wartościami
  • otrzymanie praktycznych treści, do zastosowania w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga