Jak przeciwdziałać problemom wychowawczym zaburzającym funkcjonowanie klasy jako grupy?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 69

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • skonfliktowana klasa, w której brak jest dyscypliny
  • agresja i przemoc w klasie
  • nadmierna rywalizacja
  • niska motywacja do nauki i ściąganie, mobbing elektroniczny

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie umiejętności diagnozowania różnorakich problemów pojawiającymi się w klasie
  • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i ich eliminowania
  • możliwość skorzystania z proponowanych scenariuszy lekcji z wychowawcą