Skuteczne nauczanie chemii

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 14

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 50

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • metody i techniki nauczania
  • formy organizacji i realizacji kształcenia
  • środki i materiały dydaktyczne
  • rola nauczyciela w procesie kształcenia dzieci i młodzieży

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki nauczania chemii
  • upowszechnianie nowoczesnych technik komputerowych
  • wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy zawodowej i samodoskonaleniu nauczycieli