Rola pracy zespołowej w budowaniu poczucia własnej wartości – praca metodą projektu na przedmiotach przyrodniczych

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 39

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawowe zasady związane z organizacją procesu nauczania w formie projektu edukacyjnego
  • planowanie metody projektu na wszystkich etapach edukacyjnych
  • stosowanie metody projektu na wszystkich etapach edukacyjnych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie umiejętności stosowania metody projektu w praktyce
  • samodzielne tworzenie projektów edukacyjnych