Matura od 2023 r. – przebieg, ocenianie, sposoby pracy z uczniami w procesie przygotowania do egzaminu

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Anetta Grudzień

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 14

TRWAJĄ ZAPISY DO UDZIAŁU W II EDYCJI SZKOLENIA.

I EDYCJA SZKOLENIA
Termin: 10.10.2023 (wtorek)
ONLINE

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • organizacja, przebieg, zasady oceniania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • prezentacja narzędzi cyfrowych ułatwiających uczniom gromadzenie materiałów edukacyjnych
  • argument, rozwinięcie, przykład
  • prezentacja i analiza przykładowych zadań krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi na egzaminie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozwijanie umiejętności oceniania i formułowania pytań uwzględniających własną perspektywę ucznia
  • poznanie narzędzi cyfrowych pomocnych w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego
  • poznanie różnych sposobów rozwijania umiejętności zintegrowanej analizy utworu literackiego