Tworzenie wypowiedzi retorycznej, jak pomóc uczniom opanować tę umiejętność?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anetta Grudzień

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 4

Planowany miesiąc realizacji:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • retoryka jako sztuka myślenia i mówienia
  • argument, rozwinięcie, przykład, ocena poprawności
  • zasady budowania zadań egzaminacyjnych polegających na formułowaniu argumentu
  • wstęp i podsumowanie, jak pomóc uczniom zacząć i skończyć wypowiedź

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • udostępnienie zestawu ćwiczeń dotyczących argumentowania
  • udostępnienie zestawu ćwiczeń dotyczących kompozycji pracy
  • zadania egzaminacyjne budowane zgodnie z wymaganiami podstawy programowej