CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - biologia

Piotr Chruściel

Piotr Chruściel

doradca metodyczny - biologia
p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 45
Konsultacje
Poniedziałek: 13.00-14.30

Magister biologii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Ukończone studia podyplomowe z zakresu przyrody i wychowania do życia w rodzinie. Autor licznych publikacji dla nauczycieli biologii i przyrody. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszarów: technologia informacyjna w nauczaniu biologii i przyrody, indywidualizacja pracy z uczniem, pomiaru dydaktycznego, metod aktywizujących, egzaminów zewnętrznych,
wdrażania nowej podstawy programowej oraz zajęć terenowych.