XXVII INTERDYSCYPLINARNY KONKURS EKOLOGICZNO-REGIONALNY

XXVII Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny

Informujemy, że został przedłużony ostateczny termin zgłaszania szkół do Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego.

Zgłoszenia do konkursu należy przysłać najpóźniej do dnia 01.12.2023 r. pocztą elektroniczną: biuro@crepiotrkow.edu.pl lub tradycyjną na adres:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

97-300 Piotrków Tryb.

ul. Wojska Polskiego 2

Regulamin, karta zgłoszenia oraz druk zgody na udział ucznia w konkursie i przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej konkursu KLIKNIJ>>>

Przypominamy, że laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego otrzymują punkty, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1737).