V Międzyszkolny Konkurs Regionalny pn. „Piękno jest blisko nas”

V Międzyszkolny Konkurs Regionalny pn. „Piękno jest blisko nas”.

W roku szkolnym 2023/2024 po raz piąty odbył się w Gminie Grabica konkurs o tematyce regionalnej organizowany pod patronatem Wójta Gminy we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grabica.

Celem Konkursu było:

  • rozbudzanie zainteresowań historią reginalną i współczesnością Gminy Grabica,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym,
  • poczucie dumy z przynależności do Małej Ojczyzny,
  • rozwijanie umiejętności artystycznych,
  • efektywna współpraca grup rówieśniczych.

Uczniowie uczestniczący w konkursie ze szkół podstawowych z terenu Gminy mieli wykonać kompozycję zdjęć najciekawszych miejsc historycznych, krajobrazowych, a następnie zaprezentować w formie plakatu.

Prace oceniano wg następujących kryteriów:

  • własny wkład pracy,
  • zgodność z tematem,
  • estetyka pracy.

Eliminacje odbyły się dniu 8 maja 2024r.

Komisja Konkursowa w składzie:

Barbara Śpiewak - konsultant CRE w Piotrkowie Trybunalskim - przewodnicząca komisji,

Monika Mirowska - pracownik Biblioteki Gminnej w Grabicy - członek komisji

dokonała oceny prac, przyznała następujące miejsca:

I miejsce :

Martyna Skałbana - Szkoła Podstawowa w Szydłowie,

Blanka Remisz - Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej,

Amelia Węglarska - Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej,

Jakub Kopeć - Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej,

Iga Owczarek - Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej,

Anna Wierzbicka - Szkoła Podstawowa w Brzozie,

Natalia Kacperska - Szkoła Podstawowa w Brzozie,

Michalina Kępka - Szkoła Podstawowa w Brzozie,

Filip Kosmala - Szkoła Podstawowa w Boryszowie,

Krystian Stępień - Szkoła Podstawowa w Boryszowie.

II miejsce:

Julia Skórka - Szkoła Podstawowa w Szydłowie,

Ada Płoszyńska - Szkoła Podstawowa w Szydłowie,

Wojciech Dobrowolski - Szkoła Podstawowa w Boryszowie,

Zofia Karcz - Szkoła Podstawowa w Boryszowie.

III miejsce:

Lena Mycka - Szkoła Podstawowa w Brzozie,

Amelia Walankiewicz - Szkoła Podstawowa w Brzozie.

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas gminnej uroczystości Dnia Dziecka organizowanej dla wszystkich uczniów w dniu 17 czerwca 2024r.

Barbara Śpiewak
Konsultant CRE WŁ
w Piotrkowie Tryb.