KURS PODSTAW NAUKI GRY W SZACHY w ramach IV edycji projektu #Łódzkie gra w szachy.

Tylko do 20 listopada br. czekamy jeszcze na zgłoszenia na KURS PODSTAW NAUKI GRY W SZACHY w ramach IV edycji projektu #Łódzkie gra w szachy.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli 50 placówek: przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieżowych domów kultury z terenu województwa łódzkiego.
Zajęcia poprowadzi doświadczony instruktor nauki gry w szachy. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi IT (Platforma Zoom i Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach https://moodle.creskierniewice.edu.pl).
W ramach kursu (75 godz., XI 2023 r. – i 2024 r.) nauczyciele odbędą bezpłatny e-learningowy kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy. Nauczyciele otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy i ćwiczeń dla uczniów. Przedszkola/szkoły podstawowe/młodzieżowe domy kultury biorące po raz pierwszy udział w projekcie otrzymają pracownię szachową, tj.: 10 szachownic wraz z bierkami oraz szachownicę demonstracyjną. Po ukończeniu kursu nauczyciele rozpoczną zajęcia szachowe dla uczniów/wychowanków.
Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie kryterium kolejności zgłoszeń. Warunkiem udziału w projekcie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik). Podpisany i zeskanowany formularz (plik PDF) wraz z Klauzulą informacyjną należy wysłać do dnia 20 listopada 2023 r., godz. 16.00 na adres:

w.stawski@crepiotrkow.edu.pl