CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - KOMPLET DOKUMENTÓW DLA UCZESTNIKA /КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСНИКА АГЕНТА

KOMPLET DOKUMENTÓW DLA UCZESTNIKA /КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСНИКА АГЕНТА

1. Formularz zgłoszenia uczestnika pełnoletniego/ Анкета для дорослого учасника - (1 egzemplarz/1 примірник)

2. Formularz zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego/ Анкета для неповнолітній учасник - (1 egzemplarz/1 примірник)

3. Umowa o usługi organizacji kursu języka polskiego dla cudzoziemców (uczestnik pełnoletni)/Договір про організацію курсу польської мови для іноземців (дорослий учасник):

4. Umowa o usługi organizacji kursu języka polskiego dla cudzoziemców (uczestnik niepełnoletni)/Договір про організацію курсу польської мови для іноземців (неповнолітній учасник):

  • wersja ukraińska/ Українська версія – (3 egzemplarze/3 примірники)

5. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Razem Możemy Więcej”/ Інформаційний пункт GDPR у рамках програми „Разом ми можемо більше”: