Kurs wychowawców wypoczynku

Rodzaj formy: kurs nadający uprawnienia

Prowadzący: Witold Stawski, specjaliści zewnętrzni

Liczba godzin: 36

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 170.00 zł

TERMIN:
godz.
STACJONARNIE

Numer formy: 125

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo
  • zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku
  • poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wypoczynku
  • nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji imprezy turystycznej