CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Witold Stawski

Witold Stawski

w.stawski@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 39
Magister ekonomii, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Ukończone studia podyplomowe z zakresu nauczania na odległość, liczne szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i edukacji multimedialnych w praktyce szkolnej, szkolnictwa zawodowego, pozyskiwania funduszy europejskich, wspomagania szkół i placówek, funkcjonowania oświaty w krajach UE, regionalizmu i ekologii, zajęć pozalekcyjnych, kontroli zarządczej, zarządzania zasobami ludzkimi. Uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu turystyki kwalifikowanej. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszarów: technologia informacyjna w zarządzaniu oświatą i nauczaniu różnych przedmiotów, metodyka kształcenia na odległość, indywidualizacja pracy z uczniem, funkcjonowanie sieci współpracy szkół, bezpieczeństwo w internecie, innowacje pedagogiczne, prawne aspekty organizacji turystyki szkolnej i wypoczynku.