CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Szkolenia

Szkolenia

Opłaty za szkolenia proszę wpłacać na Konto bankowe: 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763
INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZENIA ZE STRONY CRE
UWAGA!!! Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w formie doskonalenia przed jej realizacją.