CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - wf

Aldona Bąk

Aldona Bąk

doradca metodyczny - wf
a.bak@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 40Aldona Bąk - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb., magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z fakultetem wychowania na prawach drugiego kierunku studiów oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Wychowanie fizyczne i zdrowotne w Akademii Świętokrzyskiej, w Filia w Piotrkowie Trybunalskim i Metody wspierania relacji międzyludzkich – Life Coaching na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończony kurs Transforming Comunication™ oraz szereg szkoleń z zakresu wspomagania szkół i placówek, pracy w sieci współpracy. Nauczyciel dyplomowany z 34-letnim stażem, 12 lat doświadczenia pracy z dorosłymi jako nauczyciel doradca metodyczny i nauczyciel konsultant.