CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Wicedyrektor

Andrzej Popłoński

Andrzej Popłoński

Wicedyrektor
wicedyrektor.a.poplonski@crepiotrkow.edu.pl
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, edukacji w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Nauczyciel dyplomowany z 41 letnim stażem pracy.