CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Wicedyrektor

Andrzej Popłoński

Andrzej Popłoński

Wicedyrektor
wicedyrektor.a.poplonski@crepiotrkow.edu.pl