CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - psycholog / wychowanie i profilaktyka

Dorota Laks

Dorota Laks

doradca metodyczny - psycholog / wychowanie i profilaktyka
d.laks@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 38
Konsultacje
Środa: 12.00-13.30

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, mgr psychologii specjalność kliniczna. Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) w Instytutucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Certyfikowany terapeuta SI II stopnia uprawniony do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Certyfikowany terapeuta terapii ręki w teorii integracji sensorycznej”. Kurs specjalizacyjny „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. ”Certyfikat ukończenia kursu „Kompleksowy model pracy w diagnozie i terapii osób z autyzmem”