CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - kształcenie specjalne

Aldona Kacpura

Aldona Kacpura

doradca metodyczny - kształcenie specjalne
a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 40
Konsultacje
Wtorek: 9.30-11.00

Terapeuta pedagogiczny z ukończonym kursem Polskiego Języka Migowego (PJM). Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych
oraz Stosowanej Analizy Zachowania dla osób z autyzmem i zaburzeniami mieszczącymi się w spektrum autyzmu. Pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy w ośrodku dla niewidomych i słabowidzących ze sprzężeniami, w przedszkolu integracyjnym oraz w szkole ponadpodstawowej realizującej kształcenie specjalne w oddziałach integracyjnych oraz w klasach ogólnodostępnych.