CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Rucińska

Małgorzata Rucińska

doradca metodyczny - edukacja wczesnoszkolna
m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 33
Konsultacje
Czwartek: 13.00-14.30

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Od kilkunastu lat wychowawca w klasach integracyjnych. Posiada bogate doświadczenie w kształceniu dzieci zdrowych jak i dzieci ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.