CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - matematyka

Krzysztof Matczak

Krzysztof Matczak

doradca metodyczny - matematyka
k.matczak@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 34
Konsultacje
Środa: 8.00-10.15

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Świętokrzyskiej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i realizator form doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego, metod aktywizujących, egzaminów zewnętrznych, wdrażania nowej podstawy programowej z matematyki.