CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Marlena Kowalska

Marlena Kowalska

m.kowalska@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 31
Marlena Kowalska – absolwentka Wyższej szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - magister filologii polskiej nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz bibliotekoznawstwa, licencjat na kierunku teologia w zakresie nauczania religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od pięciu lat związana z programem eTwinning. Zwolenniczka pracy metodą projektową i holistycznego podejścia do procesu nauczania. Ambasador programu eTwinning w województwie łódzkim, zdobywczyni wielu Krajowych Odznak Jakości za zrealizowane projekty. Ambasador programu Wakelet. Posiada także tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert na rok 2022/23. Rozwijając kompetencje cyfrowe, stara się umiejętnie wprowadzać narzędzia IT na lekcje. Pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu “Okładki, jakże żywe”, propagatorka idei Dot Day w Polsce. Członek grupy Superbelfrzy RP.