CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - język angielski

Konrad Chęciński

Konrad Chęciński

doradca metodyczny - język angielski
k.checinski@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 34
Konsultacje
Środa: 13.00-14.30

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Piotrkowie Trybunalskim oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, magister nauczania języka angielskiego. 26 lat pracy pedagogicznej, od 2007 roku wicedyrektor l Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego (gdzie pełni funkcję Egzaminatora Drugiego Oceniania) oraz egzaminu ósmoklasisty. Od września 2019 roku zatrudniony jako doradca metodyczny z języka angielskiego przy WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek, prowadzi różnorodne formy szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego.