CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Barbara Śpiewak

Barbara Śpiewak

b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 45
Magister historii, absolwentka WSP w Krakowie. Wieloletni doradca metodyczny i konsultant WODN, edukator „Nowej szkoły”, ekspert komisji ds. awansu zawodowego, egzaminator matury z historii, nauczyciel dyplomowany, posiada III stopień specjalizacji zawodowej. Autorka i realizatorka wielu form doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego, metod aktywizujących, egzaminów zewnętrznych, wdrażania nowej podstawy programowej oraz form terenowych min. do Muzeum Powstania Warszawskiego, Katyńskiego, Muzeum Polin. Inicjatorka seminariów europejskich, licznych konkursów o tematyce historycznej, regionalnej i europejskiej, przewodnicząca komisji konkursu „W imię miłości Ojczyzny”. Autorka wielu artykułów w Forum Nauczycielskim, oraz opinii nt. programu nauczania WOS dla gimnazjum. Aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego – sekcji dydaktycznej.