CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Wiesława Kubicka

Wiesława Kubicka

w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 39
Pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Ukończyła szkolenia w zakresie treningu interpersonalnego, pracy z dorosłymi, przywództwa edukacyjnego, zarządzania oświatą, audytora wewnętrznego Systemu ISO, pracy z rodzicami w ujęciu systemowym, szkolenia z zakresu wspomagania szkół i placówek, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów w szkole, coachingu, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, szkolenia z motywowania. Doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów badawczych i edukacyjnych z obszaru wychowania i profilaktyki, doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów grantowanych, doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Prowadzi szkolenia z obszaru wychowania i profilaktyki.