CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Izabela Mazurczyk

Izabela Mazurczyk

i.mazurczyk@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 38
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego na Wydziale Teologii oraz podyplomowych studiów z etyki i filozofii na KUL. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny. Konsultant WODN w Piotrkowie Tryb., nauczyciel w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb. Przez ponad dwadzieścia lat katechizowania poznała specyfikę pracy z uczniem na wszystkich poziomach nauczania. Jest współautorką nowych podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej. W WODN współpracuje z nauczycielami w zakresie katechezy i wychowania do wartości.