CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Daria Witulska-Brajtkrojc

Daria Witulska-Brajtkrojc

d.witulska-brajtkrojc@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 27Nauczycielka mianowana, absolwentka matematyki ze specjalnością nauczycielską i elementami informatyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz pedagogiki ze specjalnością doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła również studia podyplomowe w kierunkach: nauczanie matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nauczanie fizyki. Egzaminatorka egzaminu ósmoklasisty z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi aktywizujących metod nauczania wykorzystywanych podczas lekcji matematyki, wykorzystywania TIK w pracy nauczyciela, promocji placówek w social mediach.