CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Daniel Pietrzak

Daniel Pietrzak

d.pietrzak@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 27
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach- magister filologii polskiej.

Ukończone kierunki studiów podyplomowych- doradztwo zawodowe (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie), zarządzanie projektami społecznymi (Katolicki Uniwersytet Lubelski), zastosowania informatyki (Politechnika Łódzka).

Doświadczenie w pracy pedagogicznej i dydaktycznej w szkole jako nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca tzw. trudnej młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy. 20 lat pracy jako doradca zawodowy. W tej roli praca z młodzieżą, z dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem, w tym z długotrwale bezrobotnymi. Przez wiele lat doradca zawodowy osób z niepełnosprawnościami, m.in. poruszającymi się na wózkach, z niepełnosprawościami sprzężonymi, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji w Warszawie oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Należy do Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Doświadczenie w pracy we wszystkich trzech sektorach gospodarki- budżetowym, pozarządowym oraz prywatnym, również przez wiele lat własna działalność gospodarcza.