CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

doradca metodyczny - historia

Sebastian Wojtaś

Sebastian Wojtaś

doradca metodyczny - historia
s.wojtas@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 36
Konsultacje
Piątek: 13.00-14.30

Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z wiedzy o społeczeństwie. Od 17 lat nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Od września 2022 roku zatrudniony jako doradca metodyczny z historii przy WODN w Piotrkowie Trybunalskim.