CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Wicedyrektor

Iwona Gawron

Iwona Gawron

Wicedyrektor
i.gawron@crepiotrkow.edu.pl
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, trener II klasy w lekkiej atletyce, instruktor rekreacji ruchowej.

Nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Absolwentka licznych studiów podyplomowych m.in. informatyka (Politechnika Łódzka), doradztwo zawodowe i poradnictwo kariery (Uniwersytet Łódzki), zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika.

Wykładowca Collegium Baliticum Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu placówkami systemu oświaty.

Współautorka, koordynatorka i realizatorka wielu projektów finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ dla szkolnictwa zawodowego.