CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Filia Radomsko

Aneta Rakoczy

Aneta Rakoczy

Filia Radomsko
a.rakoczy@crepiotrkow.edu.pl
(44) 682-14-62
Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcachl. Filia w Piotrkowie Trybunalskim – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnych oraz nauczania przyrody. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy.