CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Filia Opoczno

Karolina Kalinowska

Karolina Kalinowska

Filia Opoczno
k.kalinowska@crepiotrkow.edu.pl
(44) 755-24-35Kierownik CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim Filii Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w zakresie dziennikarstwa z prasoznawstwem. Ukończyła studia podyplomowe tj.: Edukacja wczesnoszkolna, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Oligofrenopedagogika. Odpowiedzialna min. za wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Prowadzi akcje i lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Bierze udział w projektach wspierających pracę biblioteki oraz współorganizuje Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.