CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Filia Opoczno

Dorota Adamczyk

Dorota Adamczyk

Filia Opoczno
d.adamczyk@crepiotrkow.edu.pl
(44) 755-24-35Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz studia podyplomowe : Technologia informacyjno-komunikacyjna w szkole - w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Opracowuje zbiory w systemie SOWA SQL. Pełni funkcję koordynatora sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Wspiera nauczycieli szkół oraz przedszkoli w zakresie lekcji i szkoleń. Promuje zbiory biblioteki w prasie lokalnej przygotowując recenzje nowości wydawniczych. Tworzy narzędzia edukacyjne na akcje biblioteki.