CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Piotrków Trybunalski

Sylwia Kubicka

Sylwia Kubicka

Piotrków Trybunalski
s.kubicka@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 50 77 wew. 53Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim – mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego oraz wychowania plastycznego. Ukończone studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończony kurs kwalifikacyjny III stopnia z biblioterapii sygnowany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Od wielu lat prowadzi zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III z wykorzystaniem biblioterapii i bajkoterapii, warsztaty literacko-plastyczne oraz spotkania z teatrzykiem Kamishibai. Współpracuje z redakcją „Forum Nauczycielskiego”, prowadząc stałą rubrykę „Biblioteka pedagogiczna poleca”. Inicjatorka i realizatorka Dnia Głośnego Czytania oraz wielu działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.