CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Piotrków Trybunalski

Ewa Bińkiewicz

Ewa Bińkiewicz

Piotrków Trybunalski
e.binkiewicz@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 50 77 wew. 53Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie – magister matematyki, specjalność nauczycielska. Ukończyła Studium Pedagogiczne organizowane przez II Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ogólnobibliotekarski Kurs Kwalifikacyjny w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie oraz podyplomowe studia z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym. Realizuje głównie zadania z zakresu gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych oraz działalności bibliograficznej. Współtworzy bazę bibliograficzną online pt „Oświata”.