FN 103

FN 103

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Forum w formie elektronicznej: FN 103

Kolegium Redakcyjne FN:

Iwona Buchalska
Iwona Gawron
Aldona Kacpura
Dagmara Roszkowska – sekretarz redakcji
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Anna Maliszewska
Dagmara Roszkowska
Witold Stawski – red. naczelny.

Piszcie do nas!

forumnauczycielskie@crepiotrkow.edu.pl